Hem
Tillbaka
Halkprognosen är borttagen, för mer information, se: http://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Nationellt/2016-02/karta-med-halkprognos-tas-bort/
Läget i trafiken mobil
Fullständigheten i informationen kan ej garanteras. Eventuella skador på grund av fel i uppgifter medför således inte rätt till skadestånd gentemot Trafikverket.